Informatieavonden: Goed scheiden loont!

Foto:

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan ‘afvalinzameling 2020’. Dit plan gaat uit van diftar en een keer per vier weken restafval inzamelen. Er komt ook een extra service. Het doel is om minder restafval te krijgen door het afval beter te scheiden.

De komende jaren moeten inwoners van 227 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg. Uiteindelijk is het doel in 2025 naar maximaal 30 kg restafval per inwoner.

Wat gaat er veranderen?
De gemeente heeft gekozen voor diftar: goed scheiden loont. De inwoner betaalt een vastrecht en daarna per keer dat de restcontainer aangeboden wordt. Het tarief voor het legen van de restcontainer en de hoogte van de afvalstoffenheffing (vastrecht) stelt de gemeenteraad later dit jaar vast. Uitgangspunt is dat de kosten gelijk blijven. GFT, PMD, en papier wordt gratis opgehaald op de tijden zoals iedereen dat gewend is. Restafval wordt een keer per vier weken ingezameld.

Overige voorzieningen:
Tegen betaling kan grof vuil en grof tuinafval aan huis opgehaald worden
Er komt een voorziening voor grof tuinafval op gemeentewerf in Chaam
Er komen voorzieningen voor (incontinentie)luiers in openbare ruimte
Er komt een regeling voor medisch afval
Er komen speciale voorzieningen bij appartementencomplexen

Informatieavond
Per 1 januari 2020 wil de gemeente met de nieuwe manier van afvalinzameling beginnen Tot die tijd wordt het plan verder uitgewerkt, wordt er een afvalbedrijf gekozen en een afvalcoach aangesteld. Ook worden er per kern nog inloopavonden georganiseerd, waar iedereen nuttige informatie ontvangt over het scheiden van afval.

Er zijn drie inloopavonden in onze gemeente, telkens van 18.00 tot 20.00 uur

Galder woensdag 19 juni – De Leeuwerik, Sint Jacobsstraat 1b
Alphen maandag 1 juli – gemeentehuis Alphen, Willibrordplein 1
Chaam dinsdag 2 juli – SKAC-gebouw, Gilzeweg 12

Wil u meer weten, kijk dan op de speciale website van de gemeente Alphen-Chaam.

Reacties

article
208
De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan ‘afvalinzameling 2020’. Dit plan gaat uit van diftar
https://cubag.nieuws.nl/2019/06/10/informatieavonden-goed-scheiden-loont/
2019-06-10T14:39:46+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/423/2019/06/10143908/csm_Alphen_Chaam_19892964f4.png
Nieuws