Baarle-Nassau op zoek naar besparingen

Foto: CC0 Creative Commons

Op dit moment bereidt het college van Baarle-Nassau de perspectiefnota voor. Deze nota geeft een eerste financiële doorkijk naar de jaren 2020 tot en met 2023. Bij de eerste doorrekeningen ziet het college de gemeentelijke uitgaven snel oplopen. Daarbij ontstaat in de komende jaren een tekort in de gemeentelijke financiën. Een tekort dat kan oplopen tot ruim 300.000 euro.

Uitdaging
“Dit betekent dat we op zoek moeten naar besparingsmogelijkheden. Met de kaasschaafmethode, hier en daar wat minder uitgeven, komen we er niet. Hier ligt een uitdaging voor het gemeentebestuur. We hechten er waarde aan om de ontwikkeling nu al te delen met de gemeenteraad. We moeten onze structurele uitgaven kritisch bezien.”, aldus wethouder Hans van Tilborg.

Oorzaken
De oorzaak van de oplopende gemeentelijke uitgaven zit in verschillende bestedingen die los van elkaar staan. Gestegen kosten in de eerste berekeningen voor de komende jaren zijn: landelijk vastgestelde verhogingen van raadsvergoedingen en ambtenarensalarissen, een uitbreiding van de formatie van de griffie van de gemeente Baarle-Nassau, stijgende kosten in de toegang tot de jeugdzorg, voorgenomen investeringen in de automatisering en de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Behandeling perspectiefnota
Half juni 2019 presenteert het college de perspectiefnota 2020-2023 aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de perspectiefnota 2020-2023 in de raadsvergadering van 3 juli a.s.

Reacties

article
178
Op dit moment bereidt het college van Baarle-Nassau de perspectiefnota voor. Deze nota geeft een
https://cubag.nieuws.nl/2019/04/25/baarle-nassau-op-zoek-naar-besparingen/
2019-04-25T11:50:35+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/423/2019/04/25115006/euro-870757_1280.jpg
Politiek